จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-01-16]