จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-01-16]