จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักจากเศษปลา) [2019-01-16]