จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายงานคุมประพฤติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษ [2019-01-16]