จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมบังคับคดี [2019-01-16]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมบังคับคดี

               วันนี้ ( 16  มกราคม  2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าพบนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า กรมบังคับคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพเทพมหานคร