จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-01-16]