จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ [2019-01-15]

กรมคุมประพฤติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ

วันนี้ ( 15 มกราคม 2562 ) นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง กระบวนการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ให้แก่ คณะศึกษาดูงานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม และมีส่วนสนับสนุนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ จำนวน 40 คน  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร