จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ [2019-01-15]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ

          วันนี้  ( 15 มกราคม 2562 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมมีการแจ้งคำสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ 1 /2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ รวมทั้งมีการพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ กรมคุมประพฤติประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร