จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประะพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-01-15]