จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ [2019-01-15]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพื่อปรับทัศนคติ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษซ้ำอีก ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่ ๒