จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย กิจกรรมพัฒนางานคุมประพฤติสู่ชุมชน [2019-01-15]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย กิจกรรมพัฒนางานคุมประพฤติสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อการดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒