จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ [2019-01-14]

คุมประพฤติ  จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ  โดยมี นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมี นายธัญญา ตั้งกิติกุล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายและเสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ,นายวัลลภ วิชิตาภา วิทยากรจากบริษัทโล้วเฮงหมงจำกัด บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย" และนางสาวสุวรรณา ศรีแดง นักวิชาการประกันภัย วิทยากรจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๒๒ คน พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา จำนวน ๑๕ ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ มกราคม ๒๕๖๒)