จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามนโยบายรัฐบาล ในการปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศ [2019-01-14]