จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เน้นสร้างงานสร้างอาชีพ [2019-01-14]

              วันนี้ (14 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เน้นนำเสนอการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีการสาธิตการผลิตเตาเผาถ่านไร้ควัน เตาชีวมวล เตาเผาถ่านเศรษฐกิจ (น้ำส้มควันไม้) และเตาเผาขยะเพื่อจำหน่าย จากผู้พ้นการคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองว่า เตาเผาถ่านรูปแบบต่างๆ เป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดให้บุคคลอื่นเข้ามาเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำตุงตกแต่งจากผู้ถูกคุมความประพฤติ และมีความประสงค์จะเข้าไปฝึกอาชีพทำตุ๊กตาให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

                 ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว และโรงเรียนบ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน