จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู [2019-01-14]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฟติเขตพื้นที่อำเภอเมือง ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯหวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก  จำนวน ๑๘ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒