จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคาย ปรึกษาหารือ เทคนิค แนวทางการประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมTO BE NUMBER ONE [2019-01-14]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับอาจารย์นวพล บัลลังก์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมTO BE NUBBER ONE โรงเรียนเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย ปรึกษาหารือ เทคนิค แนวทางการประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติเข้าร่วมประกวดต่อไป   ณ ห้องพักครูโรงเรียนเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย