จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายจัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิให้กับผู้เข้ารับการสงเคราะห์ [2019-01-14]

     

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒   นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  และในวันที่สี่ของการอยู่บ้านกึ่งวิถีได้นำหลักสูตรชินนสาสมาธิมาฝึกใช้ปฏิบัติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๘ ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย