จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม” [2019-01-12]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”

วันนี้ (12 มกราคม 2562) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”  ในการจัดงานมหกรรมวันเด็กครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์เกี่ยวกับการเรียนรู้กติกาและภัยสังคม การเรียนรู้การเคารพกฎหมาย การเท่าทันยาเสพติด การเรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือ เพื่อสร้างสาระความบันเทิงและความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้แจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กที่มาร่วมงานในครั้งนี้