จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน “โครงการตำบลคนดี” [2019-01-11]