จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) [2019-01-11]