จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-01-11]

คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และ นางสาวปิยวรรณ กันตะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มอบของขวัญของรางวัลให้กับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ มกราคม ๒๕๖๑)