จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2019-01-10]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อทราบถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานและการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เป็นต้น ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย ชั้น ๒ โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี