จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดสำนักงานปีที่ ๑๓ของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย [2019-01-10]

 

 

 

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 9 มกราคม ๒๕62 นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดสำนักงานปีที่ ๑๓ของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นความสิริมงคลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย