จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม" [2019-01-10]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม"

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้มโดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติ, อาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์สถานที่ และช่วยดูแลผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราราชกุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๙ คน ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม จำนวน ๕ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๘ คน  สำนักงานฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.     

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ มกราคม ๒๕๖๒)