จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม [2019-01-10]

เอกสารดาวน์โหลด :

9 มค 62 รับการตรวจราชการ.jpg