จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี)จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2562 [2019-01-09]