จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฝางเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ [2019-01-08]