จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวด TO BE NUMBER ONE [2019-01-08]

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUBER ONE เดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี