จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด(วัดรักขิตวัน) [2019-01-08]