จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติมอบของขวัญปีใหม่ “สร้างสุข ปันยิ้ม” [2019-01-08]

วันนี้ (8 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างสุข ปันยิ้ม ภายใต้คำขวัญ ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคม อาทิ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้ความบันเทิง พร้อมมอบเงินบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนชราที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติมีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกที่ดีในการมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วม ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี

                อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จึงกำหนดแนวทางให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศจัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม ด้วยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ปรับภูมิทัศน์สถานที่ ช่วยดูแลและจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัว เช่น คนชราในสถานที่สงเคราะห์ เด็กกำพร้า หรือผู้ป่วยติดเตียงตามสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57 แห่ง