จำนวนผู้เข้าชม : 33

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และร่วมฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล [2019-01-08]