จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [2019-01-07]

เอกสารดาวน์โหลด :

8584.jpg