จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และอบรมเป้าหมายชีวิต [2019-01-04]