จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าคารวะผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [2019-01-04]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะเข้าคารวะผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

            วันนี้ (4 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะ นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร