จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายเข้าคารวะนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายสุชน ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ [2019-01-04]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าคารวะนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายสุชน ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔