จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคายเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย Smart City “หนองคาย 2020 [2019-01-04]

     

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  ร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคายเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย Smart City “หนองคาย 2020”ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Promotion Agency : depa)เสนอต่อจังหวัด ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม