จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-01-04]

                  

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒(วันที่เจ็ด) เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย สรุปยอดผู้เสียชีวิตจำนวน ๓ ราย บาดเจ็บ ๓๗ ราย รวมการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ๔๐ ครั้ง ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ เข้าร่วมประชุมสรุปรายงานและปิดศูนย์ร่วมปฏิบัติการร่วมป้องกันนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562