จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรีจัดกิจกรรม "สร้างสุข ปันยิ้ม" โดยนำอาหารไปเลี้ยงและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [2019-01-04]