จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้อำนวยการ TIJ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2019-01-03]

              วันนี้ (3 มกราคม 2562)  นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  เข้าคารวะศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องรับรองสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  อาคารจีพีเอฟ   กรุงเทพมหานคร