จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [2019-01-03]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

            วันนี้ ( 3 มกราคม 2562 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 25612 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 3,892 คน โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ตาก สมุทรสงคราม สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 118 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด เป็นจังหวัดนครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อไปว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ และขับรถเร็ว ซึ่งศปถ.ได้ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมกำชับให้จังหวัดถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึก รวมทั้งค้นหาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด