จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2019-01-03]

วันนี้ (3 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลตำรวจเอกเรืองศักดิ์  จริตเอก  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายพงศธร  สัจจชลพันธ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  และพลอากาศโทนวรัตน์  มังคลา  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ปีใหม่ 1
ปีใหม่ 3 ปีใหม่ 4