จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” [2019-01-03]