จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2019-01-02]

วันนี้ (2 มกราคม 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะนายวิทยา  สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร