จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติเมาขับ ต้อนรับปีใหม่ กรุงเทพครองแชมป์ยอดสะสมสูงสุด [2019-01-02]

          วันนี้ (2 มกราคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ยอดสะสมรวม 6 วัน (ระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 6,390 คดี
โดยวันที่
6 ที่มีการควบคุมเข้มงวด มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จำนวนน้อย เนื่องจากศาลปิดทำการ ซึ่งมีจำนวน 119 คดี จำแนกเป็น

-         คดีขับรถขณะเมาสุรา      จำนวน 119 คดี (ยอดสะสม 6 วัน จำนวน 5,903 คดี)

-         คดีขับเสพ          ไม่มีคดี     (ยอดสะสม 6 วัน จำนวน  446 คดี)

-         คดีขับรถประมาท ไม่มีคดี     (ยอดสะสม 6 วัน จำนวน  39 คดี)

-         คดีขับซิ่ง           ไม่มีคดี     (ยอดสะสม 6 วัน จำนวน 2 คดี)

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา (รายวัน) สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดระยอง จำนวน 76 คดี  จังหวัดแพร่ จำนวน 23 คดี และจังหวัดเชียงราย จำนวน 16 คดี

สำหรับจังหวัดที่มียอดคดีขับรถขณะเมาสุราสะสม (รวม 6 วัน) สูงสุด  3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 413 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 411 คดี และจังหวัดสกลนคร จำนวน 382 คดี 

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา โดยมีเงื่อนไขให้รายงานพนักงานคุมประพฤติ พร้อมเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 4 ครั้งมีกำหนด 1 ปี ให้ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์    24 ชั่วโมง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 6 เดือน และห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 04.00 น. ในระยะเวลา 15 วัน สำหรับสถิติจำนวนยอดสะสม 6 วัน เป็นจำนวน 67 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 ราย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 ราย จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 ราย และจังหวัดระยอง จำนวน 1 ราย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า กรมคุมประพฤติยังคงดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติทยอยดำเนินการติดอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติตามคำพิพากษาของศาลแล้ว พร้อมกับเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดซ้ำซาก จะถูกคัดกรองและส่งไปบำบัดสุราที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่ และให้ทำงานบริการสังคมกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาทิ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาล หรือร่วมเป็นอาสาจราจร เป็นต้น