จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการฯ [2019-01-02]

คุมประพฤติ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการฯ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานต่อไป..ด้วยความเคารพรัก...จากเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี. วันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ มกราคม ๒๕๖๒)