จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ [2019-01-02]

คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดใกล้ภูมิลำเนาของผู้ร่วมกิจกรรม จังหวัดกาญจนบุรีและต่างจังหวัดฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ –  ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ มกราคม ๒๕๖๒)