จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 [2019-01-02]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.jpg