จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่ห้า) เพื่อหาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล [2019-01-02]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางนุจรี ศิรินันทภาคย์ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่ห้า) เพื่อหาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล โดยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย