จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สี่) [2019-01-02]

           

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายธวัชชัย บรรดิษฐ์ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สี่) เพื่อหาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย