จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคาย ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สาม) [2019-01-02]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑       นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑(วันที่สาม) เพื่อหาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล โดยนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย