จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายร่วมกับอสค ออกรับรายงานตัวอ.โพนพิสัย [2019-01-02]

            

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ,นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัยทำงานบริการสังคมโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๓๑ ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอโพนพิสัย (วัดยอดแก้ว)